สมาคมการค้ายาสูบไทย

Thai Tobacco Trade Association (TTTA)

31/1208 ซ.คลองหลวง 17 หมู่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-3958 / 091-172-4419
โทรสาร: 02-516-3946
อีเมล: info@ttta.or.th