เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประโยชน์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมการค้ายาสูบไทยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้ายาสูบ โดยมุ่งเน้นเสนอการแก้ไขปัญหาและข้อกังวล ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านสมาชิกมากที่สุด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก:

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอด้านกฏหมาย และกฏระเบียบด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก
จุลสารสมาคมการค้ายาสูบไทย และการสื่อสารอื่นๆ จากสมาคม
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ
การเข้าถึงเว็บไซต์ของสมาคม
สิทธิร่วมงานประชุมสามัญประจำปี
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

การสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกประเภทสามัญ

สำหรับผู้ประกอบกิจการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ หรือวิสาหกิจ ในทางการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยตรง

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท และค่าบำรุงสมาคม 100 บาท / 2 ปี (ปีละ 50 บาท เก็บทุกๆ สองปี)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมาชิกประเภทวิสามัญ

สำหรับผู้มีความสนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับยาสูบหรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ ผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงิน การขนส่งยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือธุรกิจใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และค่าบำรุงสมาคม 1,000 ต่อปี

สมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ

โปรดติดต่อสมาคม