เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

เชิญชวนร้านค้าช่วยกันป้องกันไม่เยาวชนเข้าถึงบุหรี่

25 ม.ค. 2565

ปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่สังคมไทยกังวลเป็นอย่างมาก ซึ่งจากผลสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ปี 2564 พบว่ายังมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีกว่า 260,000 คน หรือประมาณ ร้อยละ 6.2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15ปีในประเทศไทย เป็นผู้สูบบุหรี่ แน่นอนว่าคนในสังคมส่วนหนึ่งก็มองมาที่ร้านค้าว่าเป็นต้นเหตุที่ปล่อยให้มีการขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทให้กับกลุ่มเยาวชนได้

 
ในฐานะร้านค้าบุหรี่ พวกเราจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้บุหรี่ตกอยู่ในมือของเด็ก ๆ ได้ การปกป้องจากการสูบบุหรี่นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยยกระดับสังคมของเราให้ยิ่งน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงของร้านค้าเราจากการกระทำผิด พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง สมาคมฯ เราจึงอยากรณรงค์และขอความร่วมมือจากเพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน ไม่ขายบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทให้กับยาวชนที่ยังมีอายุไม่ถึง 20 ปี 

โดยเริ่มง่าย ๆ ด้วยการสังเกตอายุของผู้มาซื้อบุหรี่ว่าเกิน 20 ปีหรือไม่ หากสงสัยหรือไม่แน่ใจ เราก็สามารถขอดูบัตรประชาชนก่อนได้นะคะ และหากเป็นไปได้ อาจพูดหรือการอธิบายให้เยาวชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความเหมาะสมต่อวัย ซึ่งสำหรับผู้ขายเองก็จะมีข้อปฏิบัติด้วยเช่นกัน คือร้านค้าขายปลีกหรือบุคคลที่เป็นผู้ขายนั้น จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เช่นกัน จึงจะสามารถขายสินค้าประเภทยาสูบได้ 

ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกร้านค้าปลีกทุกท่านปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมกันเป็นด่านหน้าในการป้องกันเยาวชนลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากสินค้ายาสูบไปด้วยกัน