เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด เรียนรู้เพิ่ม โดยคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมการค้ายาสูบไทย ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม2566 เวลา 13.00น. โดยทางออนไลน์ผ่าน Zoom

23 มี.ค. 2566

ตามที่สมาคมฯได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.ผ่าน Zom แอพพลิเคชั่น นั้น เนื่องจากมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ สมาคมฯจึงขอเลื่อนการประชุมฯและเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ผ่านระบบออนไลน์

หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร 02 516 3958