สมาคมการค้ายาสูบไทยพบปะอบจ. สงขลาพร้อมพูดคุยสื่อมวลชนภาคใต้ประเด็น บุหรี่เถื่อน

25 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย คุณวราภรณ์ นะมาตร์ ได้เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางบุญยืน อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.สงขลาเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาบุหรี่เถื่อน โดยเฉพาะในพื้นที่ hot spots ในจ. สงขลา ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่ส่งผลให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาด โดยนางวราภรณ์ได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลและร่วมระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

นอกจากนั้น สมาคมฯ การค้ายาสูบไทยยังได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลสื่อมวลชนภาคใต้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังและสัมภาษณ์ท่านผอ. เพิ่มเติม

ทั้งนี้ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและต่อต้านการค้าบุหรี่เถื่อนเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่เราทำอย่างต่อเนื่อง