ข่าว พ.ร.บ.

ข่าว พ.ร.บ.

27 ก.ย. 2560

พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว 16 ก.ย. 2560

พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสา...

อ่านทั้งหมด ...

ข่าว พ.ร.บ.

25 ก.ย. 2560

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว 4 ก.ค. 2560

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ที่ปรับปรุง

อ่านทั้งหมด ...
ไม่พบข้อมูลวันที่ ...

ไม่พบข้อมูลหัวข้อข่าวสาร ...

ไม่พบข้อมูลรายละเอียดหัวข้อข่าวสาร ...