ข้อมูลน่ารู้
ข่าวแวดวง
อุตสาหกรรมยาสูบ

กรุงเทพธุรกิจ

19 กุมภาพันธ์ 2557

....
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.

ข้อมูลน่ารู้
เกี่ยวกับยาสูบ

เนื่องจากภาษียาสูบ เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศแต่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  เป็นมาตรการด้านภาษีเพื่อควบคุมการบริโภค

....
05 กันยายน 2555 , 13:43:54 น.

กฏหมายยาสูบ
ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกกว่า 1,400 รายทั่วประเทศนำเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่โดยครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 85 ของพื้นที่ซองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

....
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.