ข่าวเด่น

ร่วมกันคัดค้านร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.

 NOTCCA Fan Page - เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ และอัพเดทข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับร่างพ.ร.บ.ฯ 

 

นำเสนอข้อมูลโดยสมาคมการค้ายาสูบไทย


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.