กฤตภาคข่าว

ผู้ค้ายาสูบเฮ ศาลปกครองทุเลาประกาศ สธ. สั่งเพิ่มขนาดคำเตือนซองบุหรี่
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.


จากกรณีที่ สมาคมการค้ายาสูบไทย
ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง
ได้ยื่นดำเนินการทางกฎหมายต่อกระทรวงสาธรณสุข
โดยได้ขอให้ศาลปกครองพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับขยายภาพ
คำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
สมาคมการค้ายาสูบไทย ในฐานะตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 1,400
ราย
ได้ชื่มชมต่อคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนเป็นร้อยละ 85
โดยสมาคมการค้ายาสูบไทยและสมาชิกขอขอบคุณที่ศาลปกครองรับฟังและเข้าใจข้อ
กังวลต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรม
ผิดกับกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิเสธไม่ยอมหารือถึงปัญหาของประกาศกระทรวงฯ
ฉบับดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มร้านค้าปลีกและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก    


นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการ สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้ให้ความเห็นว่า
การที่กลุ่มรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ได้กล่าวอ้างว่าข้อบังคับขององค์การ
อนามัยโลกเป็นเหตุในการไม่รับฟังถึงข้อกังวลจากร้านค้าและภาคส่วนอื่นๆ
ของอุตสาหกรรมยาสูบนั้น
เป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก
และเป็นการเพิกเฉยต่อกฏหมายไทยที่ปกป้องคนไทยให้มีสิทธิในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางกฏหมาย  
กลุ่มร้านค้าปลีกและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไม่มีที่พึ่งอื่นในการแสดงข้อ
กังวลนอกจากจะขอความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย
เราขอขอบพระคุณศาลปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การพิจารณาคดีนี้อย่างถี่ถ้วน
ก่อนที่จะปล่อยให้กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่างไม่จำเป็น


 


ในคำสั่งของศาลปกครองกลาง
ศาลได้ตั้งคำถามต่อกระทรวงสาธารณสุขถึงหลักความจำเป็น
ที่มาของการออกข้อกำหนดขยายภาพ และการที่กระทรวงฯ
ไม่ได้ทำการศึกษาว่าประกาศนั้นจะสร้างภาระและความเสียหายอันเกินควรที่จะ
เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมทั้งร้านค้า
 อีกทั้งข้อกำหนดดังกล่าวจะบรรลุผลอย่างแน่แท้หรือไม่


 “สมาคมการค้ายาสูบไทยสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการให้ความรู้ประชาชนเรื่อง
อันตรายจากการสูบบุหรี่
อย่างไรก็ดีการให้ความรู้นั้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎหมาย
ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดโต่ง
ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของร้านค้าเป็นไปอย่างยากลำบากและเสียค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น”


 สมาคมการค้ายาสูบไทยนั้นยินดีที่จะพูดคุยเรื่องความเห็นกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตั้งแต่ก่อนที่จะออกข้อกำหนดนี้
แต่ก็ได้รับการปฏิเสธที่จะหารือที่จะรับทราบข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงภาระ
ที่ร้านค้ารายย่อยจะต้องแบกรับ โดยร้านค้าได้มีข้อโต้แย้งต่อข้อกำหนดนี้ว่า

จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มตลาดมืดและยังจะส่งเสริมให้ตลาดยาเส้นมวนเอง
เป็นที่ต้องการมากขึ้นอีก ทั้งๆ
ที่ปัจจุบันเส้นมวนเองมีส่วนแบ่งในตลาดยาสูบในประเทศไทยเกือบร้อยละ 50
อยู่แล้ว อีกทั้งยังไม่ต้องถูกบังคับใช้ภาพคำเตือนขนาดยักษ์นี้ด้วย


 


นายดนัย สุรวัฒนาวรรณ เจ้าของร้านสหการค้า
ผู้ประกอบการร้านค้าส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นต่อคำสั่งศาลว่า
นับเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากที่ศาลรับพิจารณาความเห็นจากทุกคน
กลุ่มต่อต้านบุหรี่มักจะอ้างว่ากลุ่มบุหรี่แทรกแซงกฎหมาย ทั้งๆ
ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของอุตสาหกรรม
ถ้ากระทรวงฯ จะออกกฎหมายโดยที่ไม่ถามความเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ  อาทิ
กลุ่มร้านค้าอย่างผม กฎหมายนั้นก็คงจะต้องมีปัญหา
เพราะขาดการศึกษาจากทางฝั่งร้านค้าซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าใจสถานการณ์ในการขาย
ของหน้าร้านโดยตรง 


 


“ในการตัดสินเรื่องใดๆ ก็ตาม
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรรับฟังและพิจารณาความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
และตรึกตรองถึงผลลัพท์ทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ
เพราะนี่คือวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประชาชนไทยสมควรจะได้รับ
อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่บัญญัติในกฎหมายไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเดินตามคำแนะนำ
ของกลุ่มรณรงค์ต่อต้านในการเพิกเฉยต่อหลักปฏิบัติเหล่านี้
ซึ่งทางเดินของท่านอาจไม่ใช่ทิศทางที่ถูกเสมอไป
ถ้าหากท่านยังคงยืนยันที่จะฟังความเพียงข้างเดียว” นางวราภรณ์ กล่าวสรุป


 


อนึ่ง ในการยื่นสำนวนคดีต่อศาลปกครองกลางนั้น สมาคมฯ
ไม่ได้ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่มีรายงานข่าวแต่อย่างใด
คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวงฯ ตามที่มีการรายงานนั้น
ได้ออกให้กับสำนวนคดีที่ยื่นจากผู้ฟ้องคดีรายอื่นๆ
คาดว่ากระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14 เดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:11 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:43 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:07:13 น.
23 สิงหาคม 2555 , 10:48:33 น.
23 สิงหาคม 2555 , 11:00:22 น.
29 สิงหาคม 2555 , 16:38:44 น.
03 กันยายน 2555 , 08:55:01 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
14 มกราคม 2556 , 09:13:48 น.
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:52:43 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
24 กรกฏาคม 2556 , 09:33:36 น.