ข่าวเด่น

ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกจากมาตรการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

ตำอย่างภาพคำเตือน

สมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกกว่า 1,400 รายทั่วประเทศนำเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่โดยครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 85 ของพื้นที่ซองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งสมาคมฯ ได้แสดงจุดยืนคัดค้านในกฎระเบียบนี้ที่มีการดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทั้งในเรื่องภาระที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการของร้านค้าปลีก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยมาตรการภาพคำเตือนดังกล่าวมีผลกระทบต่อร้านค้าปลีก ดังต่อไปนี้:

 

 

เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย

รัฐบาลเริ่มด้วยพยายามใช้กฎโดยพฤตินัยในการห้ามไม่ให้แสดงสินค้า ณ จุดขาย ต่อมาก็ได้ขึ้นภาษียาสูบเมื่อปีที่แล้ว และในตอนนี้ก็ออกกฎภาพคำเตือนขนาดยักษ์มาอีก ข้อห้ามต่างๆ ของรัฐบาลเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและทำร้ายธุรกิจรายย่อยที่แทบจะไม่สามารถแบกภาระต่างๆ เหล่านี้ได้

 

เพิ่มภาระการจัดการ

ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ยักษ์นี้จะทำให้การบริหารจัดการสต็อคยากลำบากมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการให้บริการลูกค้า เพิ่มเวลาในการจัดเรียงสินค้าเข้าคลัง ซึ่งการเพิ่มภาระด้านการจัดการนี้ล้วนแต่ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารร้านค้าลดลง

 

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของเรา

ผู้สูบบุหรี่อาจจะไม่เลิกการบริโภค แต่มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะหันไปหาบุหรี่ราคาถูก หันไปหาบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย หรือเปลี่ยนเป็นยาเส้นมวนเองซึ่งกฎระเบียบภาพคำเตือนใหม่นี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึง โดยทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเราแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.