ข้อมูลน่ารู้

ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกจากมาตรการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

ตำอย่างภาพคำเตือน

สมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกกว่า 1,400 รายทั่วประเทศนำเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่โดยครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 85 ของพื้นที่ซองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งสมาคมฯ ได้แสดงจุดยืนคัดค้านในกฎระเบียบนี้ที่มีการดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทั้งในเรื่องภาระที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการของร้านค้าปลีก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยมาตรการภาพคำเตือนดังกล่าวมีผลกระทบต่อร้านค้าปลีก ดังต่อไปนี้:

 

 

เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย

รัฐบาลเริ่มด้วยพยายามใช้กฎโดยพฤตินัยในการห้ามไม่ให้แสดงสินค้า ณ จุดขาย ต่อมาก็ได้ขึ้นภาษียาสูบเมื่อปีที่แล้ว และในตอนนี้ก็ออกกฎภาพคำเตือนขนาดยักษ์มาอีก ข้อห้ามต่างๆ ของรัฐบาลเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและทำร้ายธุรกิจรายย่อยที่แทบจะไม่สามารถแบกภาระต่างๆ เหล่านี้ได้

 

เพิ่มภาระการจัดการ

ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ยักษ์นี้จะทำให้การบริหารจัดการสต็อคยากลำบากมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการให้บริการลูกค้า เพิ่มเวลาในการจัดเรียงสินค้าเข้าคลัง ซึ่งการเพิ่มภาระด้านการจัดการนี้ล้วนแต่ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารร้านค้าลดลง

 

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของเรา

ผู้สูบบุหรี่อาจจะไม่เลิกการบริโภค แต่มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะหันไปหาบุหรี่ราคาถูก หันไปหาบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย หรือเปลี่ยนเป็นยาเส้นมวนเองซึ่งกฎระเบียบภาพคำเตือนใหม่นี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึง โดยทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเราแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
07 สิงหาคม 2555 , 10:17:32 น.
07 สิงหาคม 2555 , 10:18:50 น.
05 กันยายน 2555 , 13:32:49 น.
05 กันยายน 2555 , 13:39:12 น.