ข่าวเด่น

สมาคมการค้ายาสูบไทยประกาศการยื่นเรื่องร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขบังคับเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพเป็นร้อยละ 85
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้ค้ายาสูบสุดกลั้นยื่นดำเนินคดีกระทรวงสาธารณสุข

ชี้กระทรวงฯ ไม่เล่นตามกฎ ในการออกประกาศภาพขยายภาพคำเตือนสุขภาพ

 

กรุงเทพฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 สมาคมการค้ายาสูบไทย ในฐานะตัวแทนผู้ค้าปลีก 1,400 รายทั่วประเทศ ประกาศการยื่นเรื่องร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขบังคับเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพ ซึ่งเป็นการออกกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกยื่นสำนวนคดีร่วมกับสมาคมการค้ายาสูบไทย และมีฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยื่นสำนวนคดีในเรื่องเดียวกัน โดยประเด็นปัญหาจากเรื่องนี้มาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับใช้ขนาดภาพคำเตือนสุขภาพใหม่ให้มีพื้นที่บนซองบุหรี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังถึงร้อยละ 85 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตัดสินใจออกกฎหมายโดยไม่เปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งด้านร้านค้าปลีกจำนวนหลายแสนรายซึ่งจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวมากที่สุดกลับไม่ได้มีส่วนให้ความเห็น และการบังคับใช้กฎหมายนี้ยังดำเนินการโดยเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย

 

นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า “กระทรวงฯ ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเรา ทั้งๆ ที่กฎหมายนี้จะสร้างความลำบากยุ่งยากให้เรามากขึ้นในการค้าขาย ภาพคำเตือนสุขภาพขนาดที่ใช้อยู่ปัจจุบันในไทยก็นับว่าใหญ่เป็นลำดับต้นของโลก ซึ่งทุกคนโดยทั่วไปทราบในเรื่องอันตรายด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี่กันแล้ว สมาคมฯ จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นในการออกกฎบังคับให้ใช้ภาพขนาดใหญ่กว่าเดิม ซึ่งครั้นแต่จะให้ร้านค้าที่ทำมาหากินต้องมีความยากลำบากในการทำงานมากขึ้น ร้านค้าก็เป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและเราก็ปฏิบัติตามกฎต่างๆ ดังนั้นกระทรวงฯ ก็ควรปฏิบัติตามกฎบ้าง ไม่ควรที่จะมาออกกฎหมายอะไรแบบลับหลังอย่างนี้ เรามีสิทธิ์ออกเสียงให้ความเห็น ซึ่งส่วนนี้เป็นเหตุผลที่เราร้องขอให้ศาลเข้ามาช่วยเหลือ

สมาคมการค้ายาสูบไทยคาดว่ากฎหมายใหม่นี้จะนำมาสู่ความยุ่งยากต่างๆ แก่ร้านค้า อาทิ

-                    ต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มสูงขึ้น

-                    แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนหันไปหายาเส้นมวนเองที่ราคาถูกและมีผลต่างรายได้ที่ต่ำกว่า ซึ่งกฎระเบียบภาพคำเตือนใหม่นี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงยาเส้นมวนเอง ซึ่งคิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 50 ของยาสูบที่จำหน่ายในประเทศไทย

-                    เพิ่มความต้องการสินค้าจากตลาดมืด เนื่องจากสามารถหาซื้อสินค้าที่มีภาพคำเตือนขนาดเล็กกว่าหรืออาจไม่มีภาพคำเตือนเลย ซึ่งยังสามารถหาซื้อได้ในราคาถูกที่ลง เป็นการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจตลาดมืดให้มีกำไรในการขายมากขึ้น

 

ร้านค้าปลีกไม่ได้เป็นเพียงผู้เกี่ยวข้องกลุ่มเดียวที่ถูกเพิกเฉยในการออกฎกระทรวงดังกล่าว ในกระบวนการออกกฎหมายนี้ไม่ได้มีกระทรวงอื่นๆ ที่ควรได้รับการหารือได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด อีกทั้งกลุ่มผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ ร้านค้าส่ง ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ที่จะได้รับภาระจากกฎหมายนี้ ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมายนี้เลย  

 

นายดนัย สุรวัฒนาวรรณ เจ้าของร้านสหการค้า ผู้ประกอบการร้านค้าส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นในการดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้ว่า “รัฐบาลควรจะรับฟังความเห็นจากทุกด้านก่อนที่จะตัดสินใจออกกฎหมายที่จะมากระทบประชาชน สิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่พึงกระทำแต่กระทรวงฯ กลับไม่รับฟังและกลับมาใช้อำนาจที่ไม่เคยได้รับมาก่อน มาตัดสินใจทำเรื่องใหญ่โดยไม่หารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจที่จะโดนกระทบเลย  ซึ่งผมรู้สึกไม่พอใจได้ที่ถูกเลือกปฏิบัติแบบนี้ โดยถูกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผมจึงต้องขอความเป็นธรรมทางชั้นศาล ให้ศาลพิจารณาช่วยเหลือ

 

ประเด็นสำนวนคดีจากสมาคมฯ เป็นเรื่องของการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเกินขอบเขตอำนาจของกระทรวงฯ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยการออกประกาศกระทรวงฯ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักที่สูงกว่า นอกจากนั้นยังละเมิดกระบวนการพิจารณากฎหมายที่ถูกต้องของไทย เพราะได้กีดกันไม่ให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบได้ให้ความเห็น นอกจากนั้นยังไม่ได้มีการประเมินผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว โดยประเด็นคดีนี้แสดงให้เห็นว่า ประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ไม่สมเหตุสมผล  มีการกีดกันไม่ให้ภาคธุรกิจสามารถการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการปกป้องตราสินค้าภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

 

ด้าน  ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้ให้ความเห็นในการยื่นสำนวนคดีของทางบริษัทฯ ว่า “เนื่องด้วยผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าของเรา และการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิกเฉยกับความเห็นของร้านค้าที่จะได้รับผลกระทบหลายแสนราย เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองให้ช่วยพิจารณา กฎหมายนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเพิ่มความตระหนักความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่อย่างที่ควร เพราะกระทรวงฯ ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอีกครึ่งนึงที่ขายในไทยไม่ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายนี้ ซึ่งพิจารณาแล้วมันไม่สมเหตุสมผล โดยเรามองว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อลงโทษผู้ประกอบการ กระทรวงฯ ควรรับฟังทุกภาคส่วนตามข้อปฏิบัติของกฎหมาย ก่อนที่จะออกกฎหมายที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะทำให้สภาพแวดล้อมของตลาดต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง” น.ส. อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและกิจการภายนอก ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าวสรุป

   

ทั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนร้านค้า และ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จะทำการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคาดว่าจะทราบผลการตัดสินคดีภายใน 10 -14 เดือน

 

 

# # #

 

 

 

ข้อมูลการบังคับใช้ข้อความและภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในประเทศไทย

พ.ศ. 2517:              บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพครั้งแรกบนบริเวณข้างซอง โดยไม่ระบุลักษณะและขนาดของตัวอักษร

พ.ศ. 2532:              บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพบริเวณด้านหน้าซองเท่านั้น ขนาดตัวอักษร 2x2 มิลลิเมตร

พ.ศ. 2535:              บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซอง บนพื้นที่ร้อยละ 25 บริเวณด้านล่างของซอง กำหนดตัวอักษรสี่พระยาขนาด 16 พอยต์

พ.ศ. 2540-2547:     บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซอง บนพื้นที่ร้อยละ 33.3 บริเวณด้านบนของซอง กำหนดตัวอักษรสี่พระยาขนาด 20 พอยต์

พ.ศ. 2548:              บังคับใช้ภาพคำเตือนสุขภาพ 4 สีบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซองครั้งแรกในประเทศไทย พื้นที่ร้อยละ 50 ของซอง ซึ่งเป็นประเทศที่ 4 ของโลกที่มีการบังคับใช้ภาพคำเตือน

พ.ศ. 2549:              บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพบริเวณข้างซอง บนพื้นที่ร้อยละ 50 ของซอง

พ.ศ. 2553:              บังคับใช้ภาพคำเตือนสุขภาพ 4 สีบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซอง บนพื้นที่ร้อยละ 55 ของซอง ซึ่งภาพคำเตือนที่ใช้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก

พ.ศ. 2554:              บังคับใช้ข้อความคำเตือนสุขภาพบริเวณข้างซอง บนพื้นที่ร้อยละ 60 ของซอง


 

 

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง โทร 0 2 718 1886

กฤติยา นนทะนาคร [email protected] ต่อ  226

นิรชา รื่นเริง [email protected] ต่อ 150 มือถื: 081 347 8597

 

เกี่ยวกับสมาคมการค้ายาสูบไทย

สมาคมการค้ายาสูบไทย หรือ Thai Tobacco Trade Association (TTTA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 มีจุดประสงค์ในการสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมุ่งเน้นเสนอการแก้ไขปัญหาและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจค้าปลีกยาสูบ ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดเก็บภาษี การต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย การรณรงค์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบและภาครัฐกับสื่อมวลชน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ttta.or.th

สมาคมการค้ายาสูบไทย Thai Tobacco Trade Association (TTTA)
31/1208 ซอยคลองหลวง 17 หมู่ 16
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-3958
โทรสาร: 02-516-3946
อีเมล์: [email protected]

เว็บไซต์: http://www.ttta.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
23 กรกฏาคม 2556 , 14:41:20 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.