ข้อมูลน่ารู้

ผู้ค้าปลีกและผู้เชี่ยวชาญชี้ประเทศไทยอาจเผชิญต่อประเด็นท้าทายเรื่องภาพคำเตือนสุขภาพขนาดร้อยละ 85
28 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:38:01 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 
(กรุงเทพฯ, 20 ก.พ. 2556) – สืบเนื่องจากความตั้งใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ในการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มีพื้นที่ครอบคลุมร้อยละ
85 ของซองนั้น สมาคมการค้ายาสูบไทยและผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายในประเทศไทยได้ชี้ถึงประเด็นท้าทายที่อาจเกินขึ้นจากประกาศกระทรวงดังกล่าว
 
นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทยกล่าวว่า “ด้วยภาพคำเตือนขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ซองบุหรี่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกันหมด
กฎหมายฉบับนี้จะสร้างความยากลำบากให้แก่เจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั่วประเทศในการบริหารจัดการและจัดเก็บสต็อคสินค้า รวมทั้งการให้บริการลูกค้า กฏหมายนี้เกินความจำเป็นอีกทั้งยังเป็นมาตรการสุดโต่งซึ่งมีแต่จะสร้างภาระที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของผู้ค้าปลีกไทยที่ต้องบริหารดูแลร้านค้าของตน”

นอกเหนือไปจากผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยหลายฝ่ายยังให้ความเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้แก่ประเทศไทย
ดร.กิตติพงษ์ แจ้งกมลกุลชัย Associate Director และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ไบรอัน เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า
“ในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศไทยมีหน้าที่อันพึงปฏิบัติภายใต้ความตกลง WTO ในการแจ้งให้ประเทศสมาชิก WTO ประเทศอื่น ๆ
รับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของซองบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางการค้า เนื่องจากเป็นการประกาศใช้บทบัญญัติเทคนิคใหม่ที่ไม่ได้ขึ้นกับรูปแบบมาตรฐานระหว่างประเทศ
และเป็นบทบัญญัติที่อาจเป็นการละเมิดทางการค้า โดยการประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนนี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้ตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทต่าง
ๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรตั้งคำถามว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณาภาระผูกพันด้านการค้าหรือไม่ก่อนที่จะมีการเสนอกฏระเบียบดังกล่าว
อีกทั้งรัฐบาลมีเจตนาที่จะแจ้งเรื่องกฎระเบียบนี้ต่อองค์การการค้าโลกหรือไม่ หากไม่ ผมเกรงว่าประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญปัญหากับประเทศคู่ค้าต่างๆ ของเราได้”

นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ หุ้นส่วนร่วมบริหาร กรรมการผู้จัดการแผนกทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า “บทบัญญัติในประกาศฉบับดังกล่าวจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสูญเสียไปซึ่งทรัพย์สินอันมีค่าของตนซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศไทย และขัดต่อหน้าที่ในพันธะการระหว่างประเทศของประเทศไทยนอกจากนั้น
นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปีพ.ศ. 2556 เป็น “ปีแห่งการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” ดังนี้การประกาศใช้ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ที่กีดกันความสามารถในการใช้เครื่องหมายทางการค้าที่มีมูลค่ากีดกันการใช้โลโก้ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่นั้น ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังส่งสัญญาณที่สับสนและขัดแย้งต่อความตั้งใจในการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”
สมาคมการค้ายาสูบไทยใคร่ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับฟังข้อกังวลเหล่านี้และพิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าวก่อนจะมีผลบังคับใช้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
18 กรกฏาคม 2555 , 11:06:04 น.
08 สิงหาคม 2555 , 10:29:54 น.
07 กันยายน 2555 , 11:14:31 น.
20 กันยายน 2555 , 11:17:24 น.
10 ตุลาคม 2555 , 09:51:16 น.
19 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:14:32 น.