ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สมาคมการค้ายาสูบไทยประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ
09 สิงหาคม 2555 , 11:27:44 น.

 

คณะกรรมการสมาคมการค้ายาสูบไทย มีมติแต่งตั้ง คุณวราภรณ์ นะมาตร์ ให้ดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคม โดยคุณวราภรณ์ จะทำหน้าที่ดูแลด้านการดำเนินงานโดยรวมของสมาคมการค้ายาสูบไทย โดยจะมุ่งเน้นในการแนะนำสมาคมการค้ายาสูบไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยัง จะมีบทบาทสำคัญในสื่อสารความคิดเห็นและประเด็นข้อกังวลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกยาสูบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงรัฐบาล และสมาชิกสมาคมฯ

 

ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับสมาคมฯ คุณวราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เป็นเวลา 10 ปี ทำให้มีความคุ้นเคยในประเด็นด้านการค้าปลีกเป็นอย่างดี  นอกจากนี้คุณวราภรณ์ ยังมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและค้าปลีกอีกด้วย  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
19 กรกฏาคม 2555 , 17:34:56 น.
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.
27 สิงหาคม 2560 , 12:58:37 น.