ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จดหมายสมาคมการค้ายาสูบไทยถึง รมว.สาธารณสุขชี้แจงผลกระทบจากร่างพรบ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ
20 พฤศจิกายน 2555 , 17:37:19 น.   ดาวน์โหลดไฟล์ 

สมาคมการค้ายาสูบไทยส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแสดงข้อคิดเห็นของสมาคมฯต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... โดยท่านสามารถคลิก "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อดูหนังสือและข้อคิดเห็นของสมาคมฉบับจริงได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
19 กรกฏาคม 2555 , 17:34:56 น.
01 สิงหาคม 2555 , 18:51:15 น.
09 สิงหาคม 2555 , 11:27:44 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:54:25 น.
08 กุมภาพันธ์ 2556 , 19:03:28 น.
25 มิถุนายน 2556 , 17:19:35 น.
22 พฤศจิกายน 2556 , 09:20:52 น.
27 ธันวาคม 2557 , 10:30:25 น.
27 สิงหาคม 2560 , 12:58:37 น.