กฤตภาคข่าว

ชาวไร่ยาสูบเหนือประท้วงซ้ำ
24 กันยายน 2555 , 09:57:19 น.

เชียงราย -ชาวไร่ยาสูบภาคเหนือฮือประท้วงร่างพ.ร.บ.ใหม่ แจงกระทบคนกว่าล้านคนจวกรัฐบาลรับปากช่วยเกษตรกรมาหลายสมัย ระบุตั้งแต่ แม้วเป็นนายกฯแต่คล้อยหลังไม่กี่วันสั่งพิมพ์รูปคนตายติดซองบุหรี่ขู่ถ้ากฎหมายผ่านเลิกเลือกเพื่อไทยแน่ ขณะที่คน ฟิลลิปมอร์ริสฯแจมด้วย ด้านส.ส.เพื่อไทยปลอบบอกยังมีอีกหลายขั้นตอน

วันนี้ (22 ก.ย.) ที่โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงรายเกษตรกรผู้ปลูกและบ่มใบยาสูบจากพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ พะเยาแพร่ ฯลฯ ได้รวมตัวชุมนุมกันที่หน้าห้องประชุมสัมมนาเรื่อง คัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ” (เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข) โดยชาวไร่และผู้ประกอบการยาสูบซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เชียงรายหลายคนเดินทางไปรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้อง

โดยกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการบ่มใบยาสูบ ได้ถือป้ายแสดงพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และแกนนำเช่น นายสุรศักดิ์ สิงหเสนี นายกสมาคมผู้บ่มใบยาสูบเชียงราย-พะเยา นายอรุณ โปธิตาชาวไร่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ ได้กล่าวปราศรัยต่อต้านการนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมาบังคับใช้

ตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเราไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลายรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ก็รับปากจะช่วยเหลือเกษตรกร แต่ถัดจากนั้น 2-3 วันก็มีมาตรการทำซองบุหรี่เป็นรูปคนตายบ้าง หรืออื่นๆ บ้าง กระทั่งปัจจุบันก็รับปากจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ตอนหาเสียงก็ไหว้คนไปหมดแต่ปัจจุบันกลับเกิดร่าง พ.ร.บ.นี้ขึ้นมา ซึ่งไปจำกัดสิทธิเกษตรกรหลายอย่างและทำให้โอกาสการจำหน่ายใบยาสูบน้อยลง ดังนั้นหากมีกฎหมายนี้จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยอีก

จากนั้นผู้ชุมนุมทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยมี ส.ส.เชียงราย เข้ารับฟังหลายคน เช่นนายสามารถ แก้วมีชัย นางละออง ติยะไพรัช นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นายรังสรรค์วันไชยธนวงศ์ ฯลฯ ส่วนคนอื่นๆส่งตัวแทนไปรับหนังสือแทน

นายอรุณตัวแทนเกษตรกรได้แจ้งข้อมูลว่า ปัจจุบัน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนปลูกใบยาสูบกันมากกว่า 67,977 ไร่ กรณี จ.เชียงรายมีผู้ปลูกกว่า 7,000 ครอบครัว จำนวน 30,000 ไร่สร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และทั่วประเทศมีกว่า 207,147 ไร่มูลค่ากว่า 2,722.52 ล้านบาท ซึ่งภาษีของกรมสรรพสามิตกว่า 14.3% ก็มาจากภาษีใบยาสูบ
และปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า 15,500 คน แรงงาน 124,000 คน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ฯลฯ รวมกันแล้วกว่า 1 ล้านคน ถ้าร่าง พ.ร.บ.ประกาศใช้จะกระทบต่อคนทั้งหมดเหล่านี้


นายอรุณ กล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องให้ชะลอเรื่องนี้ไปแล้วหลายเวที และเมื่อวันที่ 17 ส.ค.55 เคยร้องเรียนต่อภาครัฐที่เชียงราย แต่ปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถูกขึ้นภาษีบุหรี่อีก 6-8 บาท และนอกจากจะไม่ไม่ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วยังเยาะเย้ยว่า เป็นเงินภาษีบาปอีกต่างหากทำให้เกษตรกรเสียใจมาก


ด้านนางวรนุช จิตตาลาน นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก ผู้ค้าใบยาสูบ เชียงใหม่ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้มีเนื้อหาที่จะส่งผลกระทบหลายอย่าง
เช่น กำหนดให้มีการทำบุหรี่ซองเรียบโดยมีขนาด สี รูปภาพ ตัวหนังสือ ฯลฯ เหมือนกันหมด งดการสนับสนุนเงินทุน โรงงานยาสูบก็ห้ามให้โควตารับซื้อกับเกษตรกร และโรงบ่ม จำกัดเวลาฤดูกาลปลูก ฯลฯ ซึ่งถือว่าสวนทางกับการหาเสียงของรัฐบาลที่จะส่งเสริมเกษตรกร


อีกทั้งเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.55 ที่ผ่านมา ครม.ยังมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2555-2557 ด้วย รวมทั้งในเดือน พ.ย.55 ก็ยังจะไปร่วมในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ หรือ FCTC ที่เกาหลีใต้ ที่มีข้อกำหนดให้ลดพื้นที่ปลูกให้หมดภายใน 5 ปีคือ ค.ศ.2515-2020 ด้วย ซึ่งจะกระทบต่อคน 1 ล้านในประเทศไทยอย่างหนัก

นายพงศธร อังศุสิงห์ ตัวแทนจากบริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.มีหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แต่ไปจำกัดสิทธิประชาชน เช่น ไม่ให้เกษตรกร ผู้บ่ม ติดต่อกับหน่วยราชการ ห้ามผู้เกี่ยวข้องกับกิจการยาสูบเผยแพร่กิจกรรมทางสังคม กำหนดส่วนประกอบยาสูบ ฯลฯ

สำหรับซองบุหรี่รุ่นใหม่จะเหมือนกันหมดทุกยี่ห้อทั่วประเทศ เป็นการทำเลียนแบบประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังมีปัญหาถูกฟ้องร้องจาก 3 บริษัทใหญ่อยู่ มีการให้แจ้งรายงานประจำปี กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการยาสูบ แต่ไม่มีการกำหนดตัวแทนที่มาจากเกษตรกรในคณะกรรมการเลย เป็นต้น

ต่อมา นายวินนท์ แสงมาน ประธานสหภาพโรงงานยาสูบ และแกนนำอีกหลายคนได้ผลัดเปลี่ยนกันปราศรัย โดยได้ข้อสรุปว่า พวกเขาจะต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ให้มีการประกาศใช้โดยนัดหมายจะไปชุมนุมใหญ่กันที่กรุงเทพฯ ในเดือน ต.ค.55 ที่จะถึงนี้ โดยจะระดมคนให้ได้อย่างน้อย 20,000 คนด้วย ก่อนที่จะยื่นหนังสือต่อ ส.ส.เชียงราย และตัวแทน

ด้านนายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย กล่าวว่า ในแต่ละปี รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยจากบุหรี่กว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บุหรี่ก็ถือเป็นวิถีชีวิตที่มีมานานตั้งแต่อดีต ดังนั้น เมื่อจะมีการออกกฎหมายจำกัดอย่างทันทีทันใด ก็ย่อมส่งผลกระทบ ตนจึงเห็นว่าการจะดำเนินการควรจะหาจุดสมดุล
และค่อยๆ ทำไป ดังนั้น จะรับเรื่องเพื่อนำไปประชุมกับ ส.ส.ภาคเหนือทั้ง 29 คน ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกวันอังคาร

นายสามารถ บอกว่า กลุ่มเกษตรกร และผู้บ่มไม่ต้องห่วง เพราะเรื่องนี้ยังมีขึ้นตอนอีกนาน และจากการหารือกับ ส.ส.ภาคเหนือ เบื้องต้นก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นี้เลย แม้แต่ รมว.คลัง ก็ไม่เห็นด้วย

รวมทั้งขั้นตอนคือ ถ้ามีผู้เห็นด้วยก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ก็ต้องส่งให้กฤษฎีกาดูว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าผ่านขั้นนี้แล้ว ยังดันกันอีกก็จะมีการแก้ไขทำร่างผ่านวิปรัฐบาล ตั้งคณะอนุกรรมการ เสนอร่างให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาถกกันในสภาฯ อีกซึ่งไม่ง่ายเลย ถ้ายังผ่านไปถึงขั้นนี้ก็ต้องมีการตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งทาง ส.ส.ภาคเหนือ ยินดีจะให้เกษตรกรเข้าไปเป็นตัวแทนในการถกร่าง พ.ร.บ.ร่วมกันต่อไป

ส่วนกรณีประชุม FCTC ที่เกาหลีใต้นั้น ไม่ต้องห่วงเพราะการจะไปลงนามใดๆ นอกประเทศต้องนำผ่านสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญก่อน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:11 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:06:43 น.
30 กรกฏาคม 2555 , 17:07:13 น.
23 สิงหาคม 2555 , 10:48:33 น.
23 สิงหาคม 2555 , 11:00:22 น.
29 สิงหาคม 2555 , 16:38:44 น.
03 กันยายน 2555 , 08:55:01 น.
16 ตุลาคม 2555 , 19:37:32 น.
25 ตุลาคม 2555 , 10:10:31 น.
14 มกราคม 2556 , 09:13:48 น.
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:52:43 น.
20 พฤษภาคม 2556 , 10:59:21 น.
22 พฤษภาคม 2556 , 13:11:58 น.
27 พฤษภาคม 2556 , 14:47:27 น.
24 กรกฏาคม 2556 , 09:33:36 น.
10 กันยายน 2556 , 07:44:45 น.