แผ่นพับ “รวมพลังต่อต้านบุหรี่เถื่อน” (แจกฟรีสำหรับสมาชิกร้านค้า)

22 ธ.ค. 2560

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและต่อต้านการค้าบุหรี่เถื่อนเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่เราทำอย่างต่อเนื่อง 

สมาคมการค้ายาสูบไทยได้จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ชุด “รวมพลังต่อต้านบุหรี่เถื่อน” จำนวน 5,000 ชุดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและโทษจากการค้าขายบุหรี่เถื่อน รวมถึงการรณรงค์ไม่ซื้อขายบุหรี่เถื่อน พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติตัวให้กับร้านค้า อาทิ ซื้อบุหรี่จากร้านค้าหรือตัวแทนมีใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่เท่านั้น ไม่ซื้อบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนของไทยหรือไม่มีแสตมป์ยาสูบของกระทรวงการคลัง เป็นต้น

 

ร้านค้าที่เป็นสมาชิกสมาคมการค้ายาสูบไทยจะได้รับแผ่นพับสี่สีนี้ฟรี จัดส่งให้ท่านสมาชิกถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นสมาคมฯ ยังได้นำส่งแผ่นพับนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 77 จังหวัดทุกประเทศอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับฉบับออนไลน์ได้ที่นี่